Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Ośrodek Rewalidacyjno ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu łęczyńskiego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Placówka oświatowa zapewnia swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat:
1. Kompleksową opiekę,
2. Wielospecjalistyczną pomoc świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków w zakresie:

  • rewalidacji,
  • edukacji
  • terapii psychologicznej,
  • terapii logopedycznej,
  • rehabilitacji ruchowej,


Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
ul. Litewska 16
21-010 Łęczna

te./fax 081 752-26-55
e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl
http://www.orw-leczna.pl
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków